รู้สึกดีกับรู้สึกรักมันต่างกัน

บอร์ด ความรัก,รู้สึกดีกับรู้สึกรักมันต่างกัน ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร#รู้สึกดีกับรู้สึกรักมันต่างกัน...บ่อยครั้งเราเคยสงสัยไหมครับว่า ...ทำไมเราถึงเลือกที่จะบอกรักใครคนหนึ่งในขณะที่อีกคนกลับเลือกบอกแค่ว่า ... #รู้สึกดี...เคยมีคนเคยบอกว่า ...#ความรู้สึกดีๆ มีอณูที่เล็กกว่า #ความรักมันสามารถแทรกซึมผ่านช่องว่างของหัวใจมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายได้ ......มันดูคล้ายกับเมล็ดพันธ์ุเล็กๆ ของความรักรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้แสงแดงที่พอเหมาะเอาใจใส่ ดูแล ทะนุถนอม สักวันเมล็ดพันธุ์นั้นจะเติมใหญ่กลายเป็น ... #ต้นไม้แห่งความรักมันเป็นความรู้สึกที่มากกว่า ... #ชอบแต่ไม่ใช่ ... #รัก และจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ...ในขณะเดียวกัน ...เรารักใครคนหนึ่งอยู่แล้วแต่กลับรู้สึกดีกับใครอีกหลายคน... นั่นคือเพราะอะไร..?... เหตุผลน่ะเหรอ..?เพราะโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนหนึ่งคนไม่สามารถเป็น และให้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการได้คนที่รัก ... อาจไม่ใช่คนเดียวที่เข้าใจเราคนที่รัก ... อาจไม่ใช่คนเดียวที่ใส่ใจเราคนที่รัก ... อาจไม่ใช่คนเดียวที่เชื่อใจเราเมื่อมีใครมา เข้าใจ ใส่ใจ เชื่อใจ ... มีหรือจะไม่รู้สึกดี #หัวใจก็ย่อมไหวเอนเชื่อเถอะว่า ... #เป็นกันทุกคนถ้าไม่โกหกตัวเอง ......#ความรู้สึกดีๆ อาจเกิดขึ้นกับใครในระยะเวลาหนึ่งอิ่มใจ สุขใจ อยู่ใกล้ๆ แล้วมีความสุขในขณะความรักเกิดจาก ... #ความผูกพันทางใจ... สุข ทุกข์ ... เราร่วมรับรู้ร่วมกันฝ่าฟันไม่ใช่แค่ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น...ในเมื่อโลกใบนี้ไม่มีคนสมบูรณ์แบบเราเองนั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบจงยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกัน...#ความรู้สึกดีๆ อาจเกิดขึ้นกับใครตอนไหน เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ #ความรัก มันเกิดจากกระบวนการซับซ้อนของหัวใจต้องใช้เวลาถักทอสายใยเบาบางนั้นขึ้นมามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่ละม้ายคล้ายกันแต่ในเชิงความหมายนั้นมันแตกต่างกันอย่างแน่นอน